Język / Idioma

Uprawnienia

  • Tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych
  • Tłumaczka tekstów technicznych i specjalistycznych. Wpisana do Rejestru Tłumaczy NOT pod numerem 011512. Specjalność tłumaczeniowa: budownictwo, prawo, ekonomia.

Certyfikaty

  • Certificate of Proficiency in English (CPE) - język angielski
  • Certificado DELE Superior - język hiszpański
  • Diplôme approfondi de langue française (DALF C2) - język francuski
  • egzamin resortowy z języka hiszpańskiego w MSZ