Język / Idioma

TŁUMACZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE (I edycja).
WARSZTATY JĘZYKOWO-TŁUMACZENIOWE.
PL, ES.

Tłumaczka
Kiedy? 26 czerwca 2016 (niedziela) - 10:00 do 17:30
Gdzie? siedziba LEMA: ul. Strumykowa 35A/33, Warszawa (mapa)
Koszt? 500 PLN
400 PLN (zgłoszenie do 31 maja 2016)
Zapisy? Kontakt z Prowadzącą: tel. 600-008-446, Kontakt
Liczba uczestników 4-6

Opis warsztatów

Warsztaty poświęcone tłumaczeniu tekstów z zakresu nauki i techniki ukierunkowane są na poznanie fachowej terminologii oraz zastosowanie jej w praktyce przy tłumaczeniu tekstów należących do wskazanych dziedzin. Dobór tekstów podyktowany jest aktualną sytuacją na rynku tłumaczeniowym w Polsce, a tym samym zapotrzebowaniem na konkretne tłumaczenia. W czasie warsztatów słuchacze poznają słownictwo opracowane przez prowadzącą i w oparciu o nie dokonują ustnego i pisemnego przekładu tekstów.

Podstawowe zagadnienia tematyczne poruszane w czasie szkolenia to:

  1. Infrastruktura drogowa.
  2. Infrastruktura kolejowa.
  3. Budownictwo.
  4. Energetyka.

Grupa docelowa

Studenci i absolwenci kierunków tłumaczeniowych i filologicznych, tłumacze pisemni oraz tłumacze ustni, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje o specjalizację, którą można uznać za jedną z wiodących na rynku tłumaczeniowym.

Prowadząca

mgr Agata Joanna Kornacka, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, czynna tłumaczka pisemna i ustna, tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego, tłumaczka tekstów technicznych i specjalistycznych, wpisana do rejestru tłumaczy NOT, wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, nauczycielka języków obcych.

Masz pytania?

Kontakt z LEMA w sprawach organizacyjnych i zapisów: tel. 600 008 446

W celu zwiększenia indywidualnych korzyści płynących ze szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona.