Język / Idioma

Kursy indywidualne

 • HISZPAŃSKI PRAWNICZY
 • HISZPAŃSKI W BIZNESIE

LEMA Agata Kornacka proponuje naukę specjalistycznego języka hiszpańskiego, dostosowaną do konkretnych oczekiwań kursanta. Kursy indywidualne pozwalają na szybkie nabycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w mowie i piśmie, a także, jeśli takie jest zapotrzebowanie kursanta, umiejętności translatorskich z danej dziedziny.

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w siedzibie LEMA Agata Kornacka przy ulicy Strumykowej 35A (Mapa).

W przypadku kursów odbywających się poza siedzibą LEMA Agata Kornacka (>20 min. transportem miejskim od LEMA Agata Kornacka), cena dojazdu do kursanta wynosi jednorazowo 10 zł.

Kiedy?

Częstotliwość prowadzenia zajęć do ustalenia z kursantem.

1. Hiszpański prawniczy

Praca nad wybranymi zagadnieniami prawa, poszerzająca słownictwo specjalistyczne i rozwijająca kompetencje językowe w tej dziedzinie.

Cele:

 • poznanie słownictwa prawniczego,
 • poznanie źródeł i domen prawa,
 • przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego.

Program:

 • słownictwo z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy, prawa handlowego,
 • poznanie hiszpańskich, polskich i europejskich instytucji prawnych,
 • zaznajomienie się z funkcjonowaniem i rodzajami przedsiębiorstw,
 • poznanie i nabycie umiejętności redagowania tekstów prawniczych i administracyjnych, takich jak rozporządzenie, wyrok sądowy i jego uzasadnienie, notatka służbowa, list urzędowy, kontrakt, umowa o pracę, itp.,
 • dla osób zainteresowanych, kurs przygotowuje również do egzaminu na tłumacza przysięgłego z języka hiszpańskiego.

2. Hiszpański w biznesie

Poszerzenie znajomości języka hiszpańskiego mówionego i pisanego, które umożliwi komunikację w kontekście zawodowym, zrozumienie funkcjonowania świata biznesu oraz poznanie tematyki związanej z działalnością firm i spółek handlowych.

Cele:

 • poznanie słownictwa ze świata biznesu,
 • rozumienie i redagowanie dokumentów i pism właściwych dla danej dziedziny,
 • płynne komunikowanie się w biznesowym środowisku hiszpańskojęzycznym.

Program:

 • słownictwo z zakresu szeroko pojętego świata biznesu, w tym: bankowość i finanse, system podatkowy, giełda, zarządzanie kadrami itp.,
 • poznanie i zrozumienie języka używanego w komunikacji handlowej w świecie finansów i przedsiębiorstw,
 • redagowanie pism i sporządzanie dokumentów właściwych dla kontekstu handlowego (notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe),
 • przygotowanie wystąpień ustnych i prezentacji.

Cena

KURSY INDYWIDUALNE - CENNIK
LICZBA GODZIN (60 MIN) W PLN CENA ZA PAKIET W PLN CENA ZA JEDNĄ GODZINĘ W PLN
2 160 80
10 700 70
20 1200 60
30 1650 55
40 1800 45

Prowadząca

mgr Agata Joanna Kornacka, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, czynna tłumaczka pisemna i ustna, tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego, tłumaczka tekstów technicznych i specjalistycznych, wpisana do rejestru tłumaczy NOT, wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, nauczycielka języków obcych.

Masz pytania?

Kontakt z LEMA w sprawach organizacyjnych i zapisów: tel. 600 008 446.